Wir garantieren: Wir sind der Herrsteller von Zäunen, Feldern, Gehtüren und Einfahrtstoren aus Aluminium. Dieses Material is stark, haltbar und empfindlich gegen Wettersverhältnisse, wartungsfrei und vor allem rostfrei.

SCHREIBEN SIE UNS

E-mail: info@alubram.pl 
+43 660 322 8997

Prawa Autorskie

Home  /  Prawa Autorskie

Odpowiedzialny za treść i właściciel witryny:
Alubram: ogrodzenia, bramy, balkony, wiaty garażowe – Aneta Szpak
Bieździedza 152D
38-214 Biezdziedza
Polska
+43 660 322 8997
info@alubram.pl
NIP: 685 22 22 786
REGON: 382 958 017
Obowiązek dostarczenia informacji zgodnie z sekcją 5 ustawy o handlu elektronicznym, sekcją 14 niemieckiego kodeksu handlowego, sekcją 63 kodeksu handlowego oraz wymogami dotyczącymi ujawniania informacji zgodnie z sekcją 25 ustawy o mediach
Nota prawna
Źródła użytych obrazów i grafiki:
stock.adobe.com
freepik.com

prawa autorskie
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności prawo do zwielokrotniania za pomocą środków elektronicznych. Prawa do zdjęć przysługują częściowo odpowiedniemu fotografowi. Powielanie jest dozwolone tylko po wyraźnym zatwierdzeniu. O ile nie zaznaczono inaczej, dokumenty, teksty, pliki muzyczne i zdjęcia na tej stronie są własnością wydawcy.

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów utworzonych przez wydawcę należą wyłącznie do wydawcy strony internetowej. Powielanie lub wykorzystanie takich grafik lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody wydawcy.

Wydawca stara się przestrzegać praw autorskich do grafiki i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, do korzystania z grafik i tekstów stworzonych przez niego lub tych, których prawa autorskie należą do niego, lub do korzystania z grafik i tekstów bez licencji. Jeśli na tej stronie internetowej nadal znajduje się nieoznakowana grafika lub taki tekst chroniony prawami autorskimi osób trzecich, prawa autorskie nie może ustalić wydawca. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich wydawca natychmiast usunie odpowiedni obiekt z tej publikacji po powiadomieniu lub oznaczy go odpowiednim prawem autorskim.

OGŁOSZENIE O SPORZE W UE
Unia Europejska utworzyła platformę internetową („platformę systemu operacyjnego”) w celu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, z którymi można się skontaktować. Platformę można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mój adres e-mail to: info@alubram.pl

§ 1 ostrzeżenie o treści
Bezpłatne i ogólnodostępne treści tej witryny zostały stworzone z największą starannością. Jednak dostawca tej witryny nie gwarantuje dokładności i aktualności bezpłatnych i ogólnodostępnych przewodników dziennikarskich i dostarczanych wiadomości. Wkłady identyfikowane z imienia i nazwiska odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Po prostu przywołując bezpłatne i ogólnodostępne treści, nie powstaje żaden stosunek umowny między użytkownikiem a dostawcą, jak dotąd dostawca nie ma prawnego zobowiązania.

§ 2 linki zewnętrzne
Ta strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Za te witryny odpowiadają operatorzy. Kiedy linki zewnętrzne zostały po raz pierwszy połączone, dostawca sprawdził treści stron trzecich, aby ustalić, czy nastąpiły jakiekolwiek naruszenia prawa. W tym czasie nie było oczywistych przypadków naruszenia prawa. Dostawca nie ma wpływu na bieżący i przyszły wygląd oraz na treść połączonych stron. Ustawienie linków zewnętrznych nie oznacza, że ​​dostawca wie o tym
sprawia, że ​​treść za odnośnikiem lub link własne. Stała kontrola linków zewnętrznych nie jest uzasadniona dla usługodawcy bez konkretnych oznak naruszenia prawa. Wiedząc o naruszeniach prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.